החזון
קריית ההדרכה בנגב ע"ש אריאל שרון תאחד ותוביל את תחומי ההדרכה וההכשרה של צה"ל, תוך שדרוג תשתית פיזית וטכנולוגית, על מנת להשיג רמה מקצועית ומיטבית של תומכי לחימה, ותתרום לאפקטיביות המבצעית של צה"ל.
 
מטרות:
  • הקמת מרכז הדרכה והכשרה עבור תומכי לחימה בצה"ל.
  • המהלך יתרום לשיפור במשך ההדרכה, איכותה ועלותה. 
  • המהלך יתרום לשיפור ממשקי העבודה בין היחידות, שדרוג סביבת הלמידה והטמעת טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשניות ומתקדמות.
  •  קריית ההדרכה תהיה נדבך מרכזי במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק וקירוב הנגב למרכז.
  • הפרויקט כולל תכנון, הקמה, מימון, תפעול ואחזקה של קריית ההדרכה בנגב, באמצעות הזכיין שנבחר – "מבט לנגב בע"מ".
 
נתונים כלליים
-  קריית ההדרכה נפרשת על שטח של  כ- 2,500 דונם, מתוכם כ- 1,300 דונם מפותחים.
- סך כל השטח הבנוי - כ- 240 אלף מ"ר.
- בתקופת השיא צפויים לשרת כ-10,000 חיילים.
 
מנהלת האתר : גילי ספיר
symbols - עיצוב ופרסום | הקמת אתריםבניית אתרים