הזכיין - חברת "מבט לנגב בע"מ" - זכתה במכרז קריית ההדרכה בנגב, הכולל תכנון, הקמה, מימון, תפעול ואחזקה של הפרויקט.
במהלך פרויקט זה יועתקו בסיסי ההדרכה של צה"ל מאזור המרכז לצומת הנגב.
הפרויקט מיושם בשיטת
 (DBOT (Design Built Operate Transfer, שבה החברה תפעיל את קריית ההדרכה למשך 25 שניםמתוכן כ–4 שנות תכנון והקמה וכ– 21.5 שנות תפעול ואחזקה.
חברת "מבט לנגב בע"מ" בבעלות 4 חברות עם ניסיון רב במגה פרויקטים בתחומים שונים ומגוונים.
מנהלת האתר : גילי ספיר
symbols - עיצוב ופרסום | הקמת אתריםבניית אתרים