בנק הפועלים הינו חלוץ מרכזי בתחום מימון פרויקטיי התשתית בארץ וככזה מוביל בשנים האחרונות מספר רב של עסקאות בתחום.
מחלקת מימון פרויקטים של הבנק צברה ניסיון רב בהובלת עסקאות אלו ומימונן, בין השאר, בתחום האנרגיה, המים, התחבורה
וההנדסה האזרחית.
לפרויקט עיר הבה"דים חשיבות לאומית עליונה, והובלת מימונו ע"י בנק הפועלים בסינדיקציה הכוללת את בנק המזרחי, עמיתים,
פסגות ומנורה, משלבת הן פיתוח כלכלי והן פיתוח חברתי, מטרות נעלות לכל הדעות.
בנק הפועלים, הדוגל במעורבות בחברה ובקהילה, רואה את הפרויקט כנדבך נוסף באסטרטגיה שלו ובחזונו לפיתוח האוכלוסייה
והעסקים בנגב.
שנים רבות דובר על פיתוח הנגב, אך 'הפרחת השממה' במובנה הרחב מתבטאת בשילוב כוחות ובעשייה פעילה למען השגת
המטרה. בנק הפועלים שמח ליטול חלק משמעותי במשימה חשובה זו.  


 
 
 
מנהלת האתר : גילי ספיר
symbols - עיצוב ופרסום | הקמת אתריםבניית אתרים