תפישת הפעלה
חזון

הקמה והפעלה של קריית הדרכה מקצועית, מתקדמת ומובילה בתחומי ההדרכה, שתתבסס על תפיסת הכשרה מתקדמת ותשתיות פיסיות וטכנולוגיות מתקדמות.

מטרות:
  • איחוד בסיסי הדרכה הפועלים כיום במקומות שונים לקריית הדרכה אחת מרכזית שתהיה מוקד ידע למקצועות ותחומי ההתמחות הנלמדים בצה"ל.
  • התווית עקרונות, תהליכים וארגון למענה ניהולי, תפעולי ולוגיסטי יעיל.
  • יצירת סביבת הדרכה טכנולוגית, מקצועית ואיכותית, שתאפשר לחיילים ומדריכיהם להתמקד בליבת עשייתם.

תפישת השירות:
  • העמדת איש הסגל, החייל והמתאמן במרכז העשייה תוך יצירת סביבת למידה ואימון איכותיים על ידי ניהול, תפעול ותהליכי בקרה מתקדמים.
  • יצירת תהליכים קצרים ויעילים ומסגרת ארגונית אפקטיבית ובעלת גמישות תפעולית ומערכתית.
 
מנהלת האתר : גילי ספיר
symbols - עיצוב ופרסום | הקמת אתריםבניית אתרים